Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri

Sıra No

Ünvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

1

Prof.Dr.

Dağıstan Tolga ARIÖZ

(Etik Kurul Başkanı)

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

2

Yrd.Doç. Dr.

Nazan ERENOĞLU SON

(Etik Kurul Başkan Yardımcısı)

Tıp Tarihi ve Etik

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

3

Yrd.Doç. Dr.

Evrim Suna ARIKAN TERZİ

(Bildirimlerden sorumlu olan üye)

Tıbbi Genetik

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

4

Prof.Dr.

Murat TOSUN

Histoloji ve Embriyoloji

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

5

Doç. Dr.

Hasan TOKTAŞ

Fizik Tedavi ve Reh.

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

6

Prof.Dr.

Nuray ÖZTAŞAN

Fizyoloji

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

7

Doç.Dr.

Nurcan BEKTAŞ TÜRKMEN

Tıbbi Farmakoloji

Anadolu Üni. Eczacılık Fak.

8

Yrd.Doç.Dr.

Ayhan PEKTAŞ

Çocuk Kardiyoloji

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

9

Yrd.Doç.Dr.

Kadriye AVCI

Halk Sağlığı

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.

10

Avukat

Nurşen ÖZGÜL

Hukukçu

Afyon Kocatepe Üni.

11

Yük. Kim. Müh.

Selcen YILMAZ SÖYLEMEZ

Analitik Kimya

Afyonkarahisar Belediyesi

12

 

Şükran ERCAN

 

Serbest

Sekreterya

Şükrü SAKIZCI

Lisans (İşletme)

Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak.