Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu​ Başvurusunda İstenilen Belgeler

 

 

    İlgili belgeyi indirmek için üzerine tıklayınız.

  • Başvuru Formu(Tüm Araştırmacıların her sayfayı paraflaması gerekir.)​
  • Araştırma akademik amaçlı ise; Araştırmanın uzmanlık tezi veya akademik amaçlı olduğuna dair Anabilim Dalı Başkanı veya Eğitim Sorumlusu veya İdari Amir tarafından onaylanan ıslak imzalı belge.
  • Varsa Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) (Örnek BGOF içeriği için tıklayınız) (BGOF’nin www.titck.gov.tr adresinde yer alan asgari bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneği doğrultusunda hazırlanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. İngilizce dışındaki dillerde olan BGOF’lerin orijinali ve yeminli tercüman tarafından onaylı tercümesinin ilave edilmesi gerekmektedir)
  • Varsa, anket formu örneği
  • Varsa, anketin/veri toplama işleminin gerçekleştirileceği kurumun idari amirinden alınan izin belgesi
  • Çalışmada kullanılan 3 adet güncel referans (tam metin halinde verilmelidir)
  • İstenilen tüm belgelerin çıktısı ve CD ortamında kaydedilmiş formatı (imzalı haliyle) 2’şer nüsha halinde mavi renkli şeffaf kapaklı plastik dosya içinde sunulmalıdır.

**Dosya ve Arşiv taraması için başvurulan çalışmalarda Araştırma Bütçe Formuna gerek yoktur.