Dahili Tıp

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Ümit DÜNDAR

 

Anabilim Dalları: Anabilim Dalı Başkanı
Acil Tıp Anabilim Dalı V. Yrd.Doç.Dr. Şerife ÖZDİNÇ
Adli Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Uğur KOÇAK 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç.Dr. Nazlı ŞENSOY

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı V. Yrd.Doç.Dr. A. Hamdi ALPASLAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı V.

Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ

   – Çocuk Gastroentoloji Bilim Dalı Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ
   – Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ

   – Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı  
   – Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı  
   – Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN
   – Yeni Doğan Bilim Dalı Doç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAK
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı V. Yrd.Doç.Dr. Nilay DUMAN
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Doç.Dr. Neşe DEMİRTÜRK

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

     – Algoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ümit DÜNDAR

 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı V. Prof. Dr. Ümit DÜNDAR
   – İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı  
Halk Sağlığı Anabilim Dalı V. Yrd.Doç.Dr. Kadriye AVCI
İç Hastalıkları Anabilim Dalı V. Doç.Dr. Mükremin UYSAL
   –Nefroloji Bilim Dalı  
   –Gastroenteroloji Bilim Dalı  
   –Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Doç.Dr. Mükremin UYSAL
   –Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  
Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Ersel ONRAT
Nöroloji Anabilim Dalı V. Yrd.Doç.Dr. Hayri DEMİRBAŞ
   –Klinik Nörofizyoloji   
Nükleer Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER
Radyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Aylin YÜCEL
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Düriye ÖZTÜRK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı V. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Prof.Dr. Mustafa SOLAK

 

 

 

 

ACİL TIP ANABİLİM DALI

İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalımız 23.08.1998 tarihinde Tıp Fakültesinin kuruluşu sırasında Yüksek Öğrenim Kurumunun onayı ile kurulmuştur. Anabilim Dalımıza ilk Öğretim Üyesinin atanması Kasım 2003 yılında gerçekleşmiştir. Acil Tıp Kliniğinin hizmet ünitesinin açılması ve hasta kabulüne ise Şubat 2004 yılında başlanmıştır. Acil Tıp Kliniği günün 24 saatinde kesintisiz bir hizmet verebilecek şekilde son teknolojik ürünlerle donatılmış bir birimdir.

Anabilim Dalımız bünyesinde halen Yardımcı Doçent düzeyinde 3 Öğretim Üyesi ve 6 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi mevcuttur. Anabilim Dalımızdaki eğitim öğretim faaliyetleri Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Tıp Fakültesi 1. sınıf ve 6.sınıf ve Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır.

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Şerife ÖZDİNÇ (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Oya AKPINAR ORUÇ
Yrd.Doç.Dr. Neşe Nur USER
Arş.Grv.Dr. Zeliha COPCUOĞLU
Arş.Grv.Dr. Ahmet Celal DOĞAN
Arş.Grv.Dr. Emel GÖKALP 
Arş.Grv.Dr. Nermin Burcu ÇUBUK
Arş.Grv.Dr. Merve ÇAVUŞOĞLU
Arş.Grv.Dr. Gökhan KARAMİŞE
Arş.Grv.Dr. Aslı TÜRKMEN 
Arş.Grv.Dr. Halil YILDIRIM
Arş.Grv.Dr. Nazlı İdil ŞENGÜN

ADLİ TIP ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Uğur KOÇAK (Anabilim Dalı Başkanı)

 

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Doç.Dr. Nazlı ŞENSOY (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Grv.Dr. Serdar MINGIR

 


ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 
 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Grv.Dr. Yunus Emre AVŞAR
Arş.Grv.Dr. Feyza ADIYAMAN

 

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Çocuk Servisi

Çocuk servisimiz AKÜ mavi hastanede hizmet vermekte olup, çocuk servisinde 15 yatak, yenidoğan yoğun bakım servisinde 11 yatak (ayrıca 6 adet beşik, 3 fototerapi yatağı) ile toplam 26 yatağa varan kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Polikliniğimiz

Genel pediatri polikliniğimizde günlük randevu sistemiyle hizmet verilmektedir. İki adet çocuk muayene odası ile Mavi Hastanede hizmet vermektedir.

Çocuk Kardiyoloji Bölümü

Ekim 2012 itibari ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesinde Yan Dal eğitimini tamamlayan öğretim üyemiz Ayhan PEKTAŞ, Çocuk Kardiyoloji polikliniğinde hizmet vermeye başlamıştır. Kardiyolojik muayene, pediatrik elektrokardiyografi, ekokardiyografi hizmetleri, holter, efor testi yapılabilmektedir.

Çocuk Endokrinoloji Bölümü

Aralık 2006 itibari ile Ege Üniversitesi Tıp FAkultesinde Yan Dal eğitimini tamamlayan öğretim üyemiz Tolga Altuğ ŞEN, Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde hizmet vermeye başlamıştır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz 7 küvöz, 1 açık yatak, 1 yenidoğan nakil (transport) küvözü ve 4 ventilatör ile ilimiz Afyon ve çevresine hizmet vermektedir. 2004 yılı içinde 400’ü aşkın yenidoğan hasta yoğun bakım ünitemize yatırılarak tedavi edilmiştir.

Çocuk Acil Polikliniği

Çocuk Acil Polikliniği’mizde kesintisiz acil tüm hastalar 24 saat muayene ve tedavi için kabul edilmekte 24 saat hizmet vermektedir.

Eğitim

• Mezuniyet Öncesi Eğitim: Tıp Fakültesi 2. 3. sınıflarda çocuk sağlığı ve hastalıklarına dair teorik ve pratik dersler, Stajyer öğrencilerle çocuk ve yenidoğan servislerinde hasta başı eğitim ve seminer salonunda hasta sunumu, klinik-patolojik konferans, seminer, makale saatleri 
• 5 Araştırma görevlisine Tıpta Uzmanlık Eğitimi verilmekte ve 2006 yılında ilk uzmanlık öğrencimizi mezun etmiş bulunmaktayız.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN
Doç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAK
Yrd.Doç.Dr. Ayşe TOLUNAY OFLU
Yrd.Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ 
Yrd.Doç.Dr. İbrahim EKER
Arş.Grv.Dr. Hülya YORGUN AYDIN
Arş.Grv.Dr. Erdem İÇİĞEN
Arş.Grv.Dr. Ayşe GÜNGÖR
Arş.Grv.Dr. Ecenur DURSUN 
Arş.Grv.Dr. Merve HİÇYILMAZ
Arş.Grv.Dr. Volkan BALAT
Arş.Grv.Dr. Gonca ÖZÇELİK
Arş.Grv.Dr. Nurgül KARAKAYA
Arş.Grv.Dr. Kadir YÜMLÜ
Arş.Grv.Dr. Pelin BALIKOĞLU
Arş.Grv.Dr. Hilal Büşra ACEMİ
Arş.Grv.Dr. Emine Sedef ÇOŞKUN
Arş.Grv.Dr. Mehmet Fatih YÜCEL
Arş.Grv.Dr. Lütfi MOLON  
Arş.Grv.Dr. Esra ÇELİK
Arş.Grv.Dr. Esra ATALAY
Arş.Grv.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ

Arş.Grv.Dr. Giliman Sevinç YANAR

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Tolga Altuğ ŞEN

Çocuk Gastroentoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Ayşegül BÜKÜLMEZ

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Ayhan PEKTAŞ

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

Yeni Doğan Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Ahmet Afşin KUNDAK

 

 

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

Anabilim dalımız Doç. Dr. Şemsettin KARACA tarafından 2002 yılında kurulmuştur. Akademik kadroya 2003 yılında Doç. Dr. Mustafa KULAÇ, 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN’ın eklenmesiyle öğretim üyesi sayısı üçe ulaşmıştır. Anabilim dalımızda halen uzmanlık eğitimine devam etmekte olan 3 asistanımız mevcuttur. Anabilim dalımızda 2 ayrı poliklinik, dermatolojik cerrahi birimi, kozmetoloji birimi, fototerapi ünitesi ve yataklı hasta servisi ile sağlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Nilay DUMAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Grv.Dr. Tayfun KOÇOĞLU
Arş.Grv.Dr. Dilara SARITEPE

 

FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ümit DÜNDAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Hasan TOKTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Selma EROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Hilal YEŞİL
Uzm.Dr. Gamze KILIÇ
Arş.Grv.Dr. Şükrü SINICI
Arş.Grv.Dr. Nuran EYVAZ
Arş.Grv.Dr. Valat MİROĞLU
Arş.Grv.Dr. Emine BÜYÜKOKUROĞLU
Arş.Grv.Dr. Başak Elif YALÇIN                                                                                                
Arş.Grv.Dr. Samed SOLAK 
Arş.Grv.Dr. Muhammed YILMAZ
Arş.Grv.Dr. Ersin BEŞTAŞ
Arş.Grv.Dr. Fatih ÇAKIROĞLU
Arş.Grv.Dr. Selin AKAY
Arş.Grv.Dr. Kezban YAZAR

 

Algoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

 


GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ümit DÜNDAR (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Doç.Dr. Ersin GÜNAY 
Arş.Grv.Dr. Seçil DEMİR
Arş.Grv.Dr. Aydın BALCI
Arş.Grv.Dr. Okan SELENDİLİ
Arş.Grv.Dr. Feyza Merve SEKKİN
Arş.Grv.Dr. Şule ESEN

İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Kadriye AVCI (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Arş.Grv.Dr. Hasan Nadir RANA

 

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Mükremin UYSAL (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Doç.Dr. Memnune Sena ULU
Yrd.Doç.Dr. Murat ARAZ
Arş.Grv.Dr. Sümeyra ALAN YALIM
Arş.Grv.Dr. Beray ÇOKER
Arş.Grv.Dr. Burçin Meryem ATAK
Arş.Grv.Dr. Hatice ÇAKIR HOYRAZLI
Arş.Grv.Dr. Özlem BAYEZIT
Arş.Grv.Dr. Ayşe Merve GÜLDÜN
Arş.Grv.Dr. Mehmet SEZEN
Arş.Grv.Dr. Ümran Zeynep KALELİ
Arş.Grv.Dr. Alper SARI
Arş.Grv.Dr. Bilge ERİŞ                                                                                                          
Arş.Grv.Dr. Mesut ÇELİKER

Arş.Grv.Dr. Serkan RENDECİ
Arş.Grv.Dr. Alper Emre KURT
Arş.Grv.Dr. Ebru CARAN
Arş.Grv.Dr. Gökçe Naz BUDAK
Arş.Grv.Dr. Alptekin KÜÇÜK
Arş.Grv.Dr. Sinan KAZAN
Arş.Grv.Dr. İsmail BEYPINAR

Arş.Grv.Dr. G. Sevinç YANAR


 

Nefroloji Bilim Dalı

 

Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Memnune Sena ULU
Arş.Grv.Dr. Sinan KAZAN

 

Gastroenteroloji Bilim Dalı

 

Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Mükremin UYSAL
Yrd.Doç.Dr. Murat ARAZ

Arş.Grv.Dr. İsmail BEYPINAR

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri


 

 

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

 


Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ersel ONRAT (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Alaettin AVŞAR 
Arş.Grv.Dr. Sezgin BARLAK
Arş.Grv.Dr. İbrahim Etem DURAL

 

 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

Anabilim Dalımız iki öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir. On yatak ile yatan hasta hizmetleri verilmekte ve servis içindeki laboratuarımızda yatan hastalara ait materyallerin mikrobiyolojik incelemeleri yapılmaktadır. Anabilim dalımıza ait laboratuarımızda iki mikroskop, inkübatör, santrifüj cihazı, buzdolabı ve derin dondurucu (-800C) bulunmaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı Uygulamaları :

• Gram boyama
• Zheil-Nelsen boyama
• Direkt preparat incelemeleri
• Mikroskobik idrar incelemesi
• Taze dışkı incelemesi
• Periferik kan incelemeleri
• Sıtma ve diğer kan parazitlerinin saptanması
• Rose Bengal ve Wright aglutinasyon testleri

Klinik Uygulamalar :

• Kronik viral hepatit tanı ve tedavisi: Anabilim dalımızda hepatit B ve C’li hastaların tanı, tedavi ve takipleri ile ilgili tüm işlemler yapılabilmektedir. Karaciğer biyopsisi uygulanabilmekte ve interferon tedavileri verilmektedir. Bu infeksiyonlardan korunmak için eğitim ve aşılama hizmetleri de yapılmaktadır.
• Günlük yoğun bakım vizitleri ve antibiyoterapi seçimleri.
• Hastane personeline temas sonrası profilaksi Hastanede rasyonel antibiyotik kullanımının sağlanması
• Epidemik infeksiyonların kontrolü(Avian influenza, Kırım-Kongo hemorajik ateşi gibi)

İnfeksiyon Kontrol Komitesi Uygulamaları :

Hastanemizde 2003 yılından bu yana aktif prospektif surveyans yöntemi ile Hİ’ları izlenmekte ve kontrol altına alınması için gereken önlemler belirlenmektedir. Komite çalışmalarını Anabilim Dalımızla koordineli olarak iki infeksiyon kontrol hemşiresi, dahili ve cerrahi bilim temsilcileri, eczane ve mikrobiyoloji laboratuar temsilcisi ve başhekimlik ile birlikte yürütmektedir.

Eğitim :

Asistan eğitimi 2005 yılında başlamış olup Tıp Fakültesinde öğrenci alımaya başladığından beri (6 yıldır) eğitim hizmetleri sürdürülmektedir. Ayrıca İKK aracılığı ile tüm hastane personeline de hizmet içi eğitimler sürdürülmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Neşe DEMİRTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Havva TÜNAY
Arş.Grv.Dr. Petek ŞARLAK KONYA
Arş.Grv.Dr. Emine TÜRKOĞLU

 

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Hayri DEMİRBAŞ (Anabilim Dalı Başkanı V.)
Arş.Grv.Dr. Birsen BEYAZIT
Arş.Grv.Dr. Ceren GÜNEBAKAN
Arş.Grv.Dr. Abdullah GÜZEL
Arş.Grv.Dr. Ayşe Kübra ŞAP

 


Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
Bilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Ali Ozan ÖNER (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Muhammet AŞIK

 

 


RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 


Anabilim Dalı Öğretim Üyeler
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN
(
Anabilim Dalı Başkanı V.)
Arş.Grv.Dr. Erol BAŞPINAR
Arş.Grv.Dr. Şölen ARSLAN
Arş.Grv.Dr. Hilal YAVUZ

 

 

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 

Anabilim Dalımızda bir Profesör, bir Doçent ve iki Yardımcı Doçent kadrosunda olmak üzere dört Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. 2007 yılı Temmuz ayı itibarıyla yedi Araştırma Görevlisine eğitim verilmekte olup, bu tarihe kadar altı Araştırma Görevlisi uzman olarak mezun olmuştur. Anabilim Dalımızda 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Cihazı, 6 kesitli Bilgisayarlı Tomografi Cihazı, biri üst düzey olmak üzere üç adet Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı, bir adet Gri skala Ultrasonografi Cihazı, bir adet Mamografi Cihazı, üç adet Direkt Röntgen cihazı ve CR (Computed Radiology) sistemi hizmet vermektedir. Hastanemizde 2009 yılından bu yana PACS sistemi kullanılmakta ve bütün görüntüleme işlemleri dijital ortamda yapılmaktadır. 

Anabilim Dalımızda adı geçen cihazlarla tüm sistem incelemeleri ve girişimsel Radyolojik incelemeler yapılmaktadır. 

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Aylin YÜCEL (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Emre KAÇAR
Yrd.Doç.Dr. Mehtap PEKER ACAY
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN

Arş.Grv.Dr. Hüseyin ÜLKER
Arş.Grv.Dr. Seyfi EVRAN
Arş.Grv.Dr. İbrahim SÜLKÜ
Arş.Grv.Dr. Eranıl ASLAN
Arş.Grv.Dr. Canan İNCEOĞLU

 


TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 
 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 2004 yılı Temmuz ayında Doç. Dr. M. Emin Büyükokuroğlu tarafından kurulmuştur. Tıp fakültesi 3. sınıf farmakoloji dersleri, Afyon Sağlık Yüksek Okulu 2. sınıf farmakoloji dersleri ile Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndaki bazı dersler Anabilim Dalımız öğretim üyesince verilmektedir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Bilgehan PEKTAŞ
 

  

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI 
 

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Mustafa SOLAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Saliha Handan YILDIZ 
Yrd.Doç.Dr. Serap Tutgun ONRAT
Yrd.Doç.Dr. Nuray VAROL

Yrd.Doç.Dr. Muhsin ELMAS
Uzman Tevhide FISTIK

Arş.Grv.Dr. Banu DEĞİRMENCİ
Arş.Grv. Zafer SÖYLEMEZ
Arş.Grv. Kamuran AVCI 


 

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI 

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Yrd.Doç.Dr. Düriye ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)